Многу сме задоволни што е воведена поддршка за PHP 8.0 на сите наши сервери. Оваа голема надградба на PHP, верзија 8.0, очекува големи промени, подобри перформанси и нови основни карактеристики.

Во интерфејсот cPanel на сите пакети за хостирање SEMOSonline , како и секогаш, многу е лесно да се избере саканата верзија на PHP под иконата „Избери PHP верзија“, а верзијата 8.0 сега е на тоа место .Wednesday, September 1, 2021

« Назад